Türkmençe   Русский   English   

Türkmenistanyň Senagat ministrligi halkara tenderiň uzaldylmagyny hakynda habar berýär

  • 09/01/2019

Türkmenistanyň Senagat ministrligi 27.10.2018ý. senesindän gazetde yglan edilen sement zawodlary üçin çig mal materiallary we enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlary üpjün etmek üçin halkara tenderiň 10 (on) iş güýjüne uzaldylmagy hakynda habar berýär.

Galan şertleri üýtgemän galýar.

Goşmaça maglumaty siz 39-00-19/17/21telefon belgileri boýunça alyp bilersiňiz.